Цени за рекламни банери:

Изработване:
40 лв. статичен,
70 лв. анимиран,

Ротация:
80 лв./месец - 100% ротация,
50 лв./месец - 50% ротация
Изработване:
25 лв. статичен,
50 лв. анимиран,

Ротация:
50 лв./месец - 100% ротация,
30 лв./месец - 50% ротация
Изработване:
35 лв. статичен,
65 лв. анимиран,

Ротация:
80 лв./месец - 100% ротация,
50 лв./месец - 50% ротация
Изработване:
25 лв. статичен,
50 лв. анимиран,

Ротация:
50 лв./месец - 100% ротация,
30 лв./месец - 50% ротация

10% отстъпка при ротация за 6 месеца, 20% за година